CCNA Cisco 3

thomas-jensen-h3vT1Kp0FxA-unsplash

Cisco, de grootste leverancier van netwerkmateriaal, heeft een programma uitgewerkt dat de cursisten de basis leert van netwerken, het gebruik van routers, switches en WAN-verbindingen. Dit programma wordt wereldwijd aangeboden onder de naam CCNA, een webgestuurd curriculum.

Met het CCNA (Cisco Certified Network Associate) volg je een programma dat uitgewerkt is om jou de basis van netwerken te leren, het gebruik van routers, switches en WAN-verbindingen. Dit programma wordt wereldwijd aangeboden als een webgestuurd curriculum.

De mogelijkheid bestaat om na het volgen van het curriculum een examen af te leggen bij een onafhankelijk testcentrum en op deze manier een officieel CCNA-certificaat te behalen. De voertaal van de cursus is het Engels. Een voldoende passieve kennis is dan ook een vereiste. Zowel de labo’s als de lessen worden weliswaar in het Nederlands gegeven en in een eigen vorm gegoten. De theoretische examens worden in meerkeuzevraagvorm afgelegd.

Het CCNA is een programma dat belangrijke extra troeven op de arbeidsmarkt biedt. De leerinhouden worden immers bepaald door de marktleider op het gebied van netwerken. De opleiding is ook zodanig opgevat dat, alhoewel Cisco zijn naam ermee verbindt, de aangeleerde kennis toegepast kan worden bij de integratie van andere merken netwerkmateriaal.

Het curriculum bestaat uit 4 semesters met eigen accenten en wordt aangeboden in een pakket van 180 lestijden, verspreid over 3 modules. Je kan de lessen zowel in de klas als op zelfstandige basis, van thuis uit volgen.

Er zijn twee contactmomenten:

  • In het begin van de lessenreeks: bij deze gelegenheid geeft de leerkracht de nodige uitleg over de werkwijze, de gebruikte hulpmiddelen en worden afspraken gemaakt over contact- en verbetermomenten online, in de loop van het semester.
  • Op het einde van de lessenreeks: de finale test heeft plaats in CVO De Verdieping, onder het toezicht van een leerkracht. Er volgt een nabespreking.
  • De mogelijkheid bestaat om na het volgen van het curriculum een examen af te leggen bij een onafhankelijk testcentrum en op deze manier een officieel CCNA certificaat te behalen.

Het lesmateriaal wordt door de leerkracht in het Nederlands aangeboden. Voor de verdere uitdieping hiervan kun je te rade gaan op de speciaal daartoe voorziene website van Cisco, waar de voertaal Engels is. Een voldoende passieve kennis is dan ook een vereiste. Het theoretische eindexamen wordt in het Engels afgelegd.

Scaling Networks is de derde module in de cursus “CCNA Routing and Switching”. In deze module leer je een router of switch met geavanceerde functies te configureren. Op het einde van deze module kun je routers en switches configureren en veelvoorkomende problemen oplossen m.b.t. OSPF (single-area en multiarea), EIGRP en STP. We besteden ook aandacht aan het bundelen van switchinterfaces (EtherChannel) en het voorzien van redundancy in een LAN via het Hot Standby Routing Protocol.

  • Redundantie en Link Aggregation op een LAN
  • Overzicht van draadloze netwerken
  • Geavanceerde technieken bij dynamische routing protocols.

Voor deze cursus moet je geslaagd zijn voor Cisco deel 2 – Routing and Switching Essentials

Cursusinformatie

Deze cursus start in september. 

Powered by CVO De Verdieping 
Door te klikken op inschrijven, word je omgeleid naar de website van CVO De Verdieping om de inschrijving te finaliseren.

Deze cursus bevat

Begeleid door

Vakgebieden

Andere cursussen die je misschien interesseren

Met het CCNA volg je een programma dat uitgewerkt is om jou de basis van netwerken te leren, het gebruik van routers, switches en WAN-verbindingen. Dit programma wordt wereldwijd aangeboden als een webgestuurd curriculum.
Cisco, de grootste leverancier van netwerkmateriaal, heeft een programma uitgewerkt dat de cursisten de basis leert van netwerken, het gebruik van routers, switches en WAN-verbindingen. Op vSchool kan je de cursus op je eigen tempo volgen.
Er is een grote vraag naar IT’ers met kennis van netwerkbeveiliging. Voor iedereen die, bij voorkeur, al actief in de IT-sector met een goede netwerkkennis, maakte vSchool deze uitgebreide cursus die alleen maar draait rond Cybersecurity.